เมพิทรี ผู้ให้บริการการออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยและงานตกแต่งภายใน ที่มีความเฉพาะตัวสูง (Unique) สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวตน (Exotic Conceptual Design) และการรักษามาตรฐานตามหลักวิชาชีพสถาปัตกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นหัวใจพื้นฐานที่เรายังคงรักษาคุณภาพมาตลอด 20 ปี
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ: +6681 409 1960
ประสานงานต่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: +6699 203 6144
ร่วมงานกับ Mepitree
สำหรับบุคลากรในวงการขายอสังหาริมทรัพย์​
สำหรับผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายวัสดุและนวัตกรรมเทคโนโลยี
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน