สุนทรียศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้ชีวิต เป็นส่วนผสมที่ผู้ออกแบบสามารถจัดสรรและสร้างจุดสมดุลที่ดีแก่ผู้เสพย์ศิลปะสำหรับการอยู่อาศัย MEPITREE คือทีมนักออกแบบ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในโลกแห่งการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัย เรามีความโดดเด่น มีความเฉพาะตัว (Unique) ทั้งการสร้างบ้านและงานตกแต่งภายใน ระดับนานาชาติหลากหลายวัฒนธรรม
Our Services
เราคือกลุ่มนักออกแบบผู้หมกมุ่น (Prodigy) ในศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ยังคงเข้าใจและสงวนรักษาความพิเศษของประวัติศาสตร์งานออกแบบ เข้าใจความเข้ากันได้ของสถาปัตยกรรมกับการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย (Life Style) ชำนาญการแปลความจากนามธรรม ความคุ้นชิน-ความชื่นชอบ และสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เป็นศิลปะที่มีคุณค่าต่อจิตใจ คงทนต่อการเปลี่ยนผ่านของเวลา (Timeless)
ทีมสถาปนิกและมัณฑนากรของเราจะดูแลทุกความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่ออกมาจะคุ้มค่าทั้งงานออกแบบและคุณภาพวัสดุ
Exclusive @MEPITREE with VR Technology
VR 3D 360° STEREOSCOPIC
เราคือผู้นำวิทยาการออกแบบเพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าเกิดขึ้นอย่างเข้าใจและตรงไปตรงมา ลูกค้าทุกคนจะได้รับประสบการณ์เห็นภาพจริงก่อนตกแต่งด้วยเทคโนโลยี VR 3D 360° STEREOSCOPIC เรามีการประชุม การแก้ไขแบบ และการหารือกันผ่าน VR Technology เพื่อให้ผลงานที่แล้วเสร็จมีความเที่ยงตรงตามภาพที่ลูกค้าได้เห็นทุกขั้นตอนในช่วงการออกแบบ